การใช้โปรแกรม Navicat สำหรับเชื่อมต่อ DataBase

การ Connect Navicat Download : https://drive.google.com/file/d/0B45mg2kqF_HOSTA0UGh4SkVIZ00/view 1.โยน File ชื่อว่า ntunnel_mysql เข้าไปใน Server ที่ /home/wwwroot 2. run file ที่เว็บบราว์เซอร์ ด้วย : 192.168.xxx.xxx/ntunnel_mysql หรือ 192.168.xxx.xxx/ntunnel_mysql.php 3.เข้าไปที่โปรแกรม Navicat – General – Connection Name = ชื่อ db – Host Name / IP Address = ปล่อยว่าง – Port = 3306 – User Name = User ที่เรา Add ใน phpmyadmin – Passwd … Read more