บาง plugin ก็ไม่อัปเดตขึ้นตาม WordPress

plugin ชื่อ member access (member-access.1.1.6.zip) ทำให้ในขณะนี้ไม่สามารถเพิ่มบทความที่ให้เฉพาะสมาชิกอ่านได้เท่านั้น แต่ต้องเปิดเป็น public ได้อย่างเดียว มิฉะนั้นในหน้าแรก (Home) จะไม่เป็นหน้าว่าง ๆ ต้อง login จึงเห็นบทความทุกเรื่องได้