วิธีใช้งาน Kali Linux – OWASP Zap – User Authentication

ในการตรวจสอบ Web Application ที่ต้องมีการ Authentication โดยใช้งานผ่าน Web Form จะต้องกำหนดค่าให้ OWASP Zap รู้ว่า จุดใดเป็น Login Form และ Field ใดที่ใช้เป็น Username และ Password ก่อน หลังจากนั้น จะสามารถกำหนดได้ว่า จะโจมตีด้วย Username ใดบ้าง เพื่อใช้ในการทดสอบ ขั้นตอนในการตั้งค่าและโจมตีมีดังนี้ ใน Web Browser ให้ตั้งค่า Proxy เป็น 127.0.0.1 Port 8080 ทำการเปิด Web Page ที่ต้องการโจมดี โดยให้ทำเป็น Login ตามปรกติ ด้วย Username/Password ที่ใช้งานได้จริง เมื่อ Login สำเร็จแล้ว จะได้หน้าตาประมาณนี้ จากนั้น กลับไปที่ OWASP … Read more