อย่าเชื่อ Tools จนเกินไป : กรณี joomscan

ได้ยินหลายคนพูดถึงการใช้งานตรวจสอบ Website โดยเฉพาะ Joomla โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า joomscan ก็เลยลองติดตั้ง และ ทำการทดสอบกับ Web Server ใน VirtualBox ที่มีช่องโหว่ JCE ที่เจาะได้แน่ๆ เพื่อดูว่าเครื่องมือนี้ทำงานอย่างไร   ทำการโจมตีจาก Kali Linux ไปยังเครื่องเป้าหมาย ด้วย joomscan   รายงานผลแจ้งว่า joomscan มีการ Update ล่าสุด เมื่อ Oct 22, 2012 นั่นคือเมื่อ 4 ปีที่แล้ว รายผลที่แจ้งช่องโหว่ ที่เจาะได้ มีดังนี้ แสดงให้เห็นว่า ด้วย Tools ตัวเดียวอาจจะไม่สามารถมั่นใจได้ว่า ระบบของเราปลอดภัยหรือไม่ ฝากไว้พิจารณาครับ