Day: September 19, 2016

การ Compile ออนไลน์

เมื่อนักพัฒนาระบบต้องการเขียนโปรแกรมภาษาอะไร จำเป็นต้องทำการติดตั้ง Compiler สำหรับภาษานั้น ๆ เสียก่อน Compiler จะทำหน้าที่แปลภาษา Programming ไปเป็นชุดคำสั่งของเครื่อง เพื่อทำงานตามที่นักพัฒนาต้องการ บทความนี้จะแนะนำบริการออนไลน์สำหรับทดสอบ Code ภาษาต่าง ๆ ที่มีชื่อว่า compileonline ซึ่งสามารถทดสอบ Code ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อดูผลลัพธ์ โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้ง Compiler หรือเปิด Developer Tool เอง สำหรับการทดสอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ค่ะ ขั้นตอน ดังนี้ ไปที่ http://www.compileonline.com/ จากนั้นเลือกภาษา / Develop tool ที่ต้องการ ในที่นี้เลือก…