การเชื่อมต่อ Thunderbird กับ Google Mail (ทั้ง Gmail และ Google Apps)

ในอดีต Thunderbird และ Mail Client อื่นๆสามารถติดต่อกับ Google Mail ได้โดยตั้งค่า Mail Server ให้ถูกต้อง และ username/password ก็สามารถใช้งานได้ แต่ในปัจจุบัน Google หันไปใช้ระบบ OAuth 2.0 ซึ่งการ Authentication หรือการใส่ username/password ต้องทำที่ Google เท่านั้น รวมถึงการทำ 2-Step Verification ด้วย (การใส่ One-Time Password นอกเหนือจาก username/password เป็นต้น) ทำให้ Thunderbird และ Mail Client ที่ยังไม่รองรับ OAuth 2.0 ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ทาง Google Mail ยังเปิดให้สามารถใช้งานได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ ใช้หรือไม่ใช้ 2-Step … Read more