เทคนิคการวัดความเร็วในการตอบอีเมลลูกค้า

ถ้ามี KPI ที่ต้องทำให้สำเร็จคือ “ร้อยละของปัญหาที่ตอบกลับลูกค้าภายใน 2 วันทำการ” แล้ว … ช่องทางที่รับปัญหาจากลูกค้าคือ ทางอีเมล (ในที่นี้เป็นบริการอีเมลบนระบบของ Google Mail หรือ Gmail) โดยการตอบกลับ คือ การ Reply กลับไปหาลูกค้า เวลาที่นับคือ นับตั้งแต่เวลาที่อีเมลเข้ามาถึง จนกระทั่งมีการตอบกลับไปหาลูกค้าทางอีเมลฉบับแรก สำหรับคนที่ใช้ Google Mail หรือ Gmail อยู่ สามารถใช้ Google Sheets ทำรายงานได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ไปที่ drive.google.com (ให้ Login ด้วย Account ที่ต้องการด้วย) 2. สร้าง Google Sheets แล้วตั้งชื่อตามต้องการ เช่น Report 3. ไปที่เมนู Tools > Script Editor … Read more