วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #18

ได้รับแจ้งจาก ThaiCERT ว่ามีเว็บไซต์ภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ Code อันตราย ดังต่อไปนี้
2559-08-01 14_13_24-[THAICERT.OR.TH #93507] แจ้งปัญหา พบโปรแกรมหรือซอร์สโค้ดที่ต้องสงสัยบนโดเมน psu.
จึงเข้าทำการตรวจสอบในเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว พบการวางไฟล์ Backdoor ไว้ดังที่อธิบายใน วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #17 แล้ว

แต่ที่เห็นผิดปรกติ ก็เป็นใน access.log ของ Apache ซึ่งพบว่า มีการเรียกใช้ xmlrpc.php เป็นจำนวนมาก ดังภาพ

13838385_1246527315359434_1464114410_o

จากการตรวจสอบ พบว่า xmlrpc.php เป็นช่องทางให้สามารถเรียกใช้ Function ต่างๆผ่านทาง HTTP และเป็นช่องทางให้ App ต่างๆสามารถติดต่อกับ WordPress ได้ แต่ก็เป็นช่องทางให้เกิดการเดารหัสผ่านจำนวนมากได้เช่นกัน (Brute Force Attack) โดยสามารถทดลอง ส่ง XML ที่มีโครงสร้าตามที่ API กำหนด เช่น wp.getUsersBlogs [1][2][3] สามารถดูจำนวน Blog ที่ User คนนั้นๆเขียนขึ้นมา แต่ ต้องระบุ username/password ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการ Brute Force ได้ ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ เป็นการเดารหัสผ่านไปยัง http://localhost/blog/xmlrpc.php


echo "<methodCall><methodName>wp.getUsersBlogs</methodName><params><param><value> <string>admin</string></value></param>  <param><value><string>password</string></value></param></params></methodCall>" | POST http://localhost/blog/xmlrpc.php

หากสำเร็จ จะได้คำตอบมาอย่างนี้

2559-08-01 15_14_21-Clipboard

หากเป็น WordPress รุ่นต่ำกว่า 4.0 เปิดให้ใช้ system.multicall ซึ่งทำให้สามารถเดารหัสผ่านจำนวนมาก ใน 1 Request ทำให้ระบบตรวจจับได้ยาก ดังนั้น หากไม่จำเป็นต้องใช้ xmlrpc.php ก็สมควรปิดการใช้งานที่ระดับ Apache โดยสร้างไฟล์ /etc/apache2/conf-enabled/xmlrpc.conf มีข้อมูลเป็น


<FileMatch "xmlrpc\.php$">
Order Deny,Allow
Deny from All
</FileMatch>

จากนั้น Restart Apache ก็สามารถปิดการทำงานได้
Reference
[1] http://www.hackingsec.in/2014/08/wordpress-xml-rpc-brute-force-attack.html#
[2] http://blog.dewhurstsecurity.com/2012/12/11/introduction-to-the-wordpress-xml-rpc-api.html
[3] https://codex.wordpress.org/XML-RPC_WordPress_API