Cloud Computing การบริการประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย Internet

“อะไรคือ Cloud Computing และมันน่าใช้ยังไง แล้วต้องเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะกับองค์กร” ขอขอบคุณข้อมูล Sipa จากการอบรม Cloud Computing รุ่นที่ 1 และขอขอบคุณข้อมูลจากท่านวิทยากร ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาส ม.เกษตรศาสตร์   แนวคิดและความหมายของ Cloud Computing Cloud Computing เป็นบริการประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการ ใช้งานทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกันโดยไม่มีข้อจำกัด โดยสามารถเลือกปรับแต่งการใช้งานได้ตามต้องการ และสามารถเข้าถึงได้จากที่ใดก็ได้ ซึ่งสามารถสรุปคุณสมบัติเป็นข้อ ๆ ตามคำนิยามของ NIST (National Institute of Standards and Technology) * ได้ดังนี้ On-demand self-service – สามารถใช้งานทรัพยากรได้ตามที่ต้องการ Broad network access – สามารถเข้าถึงจากที่ใดก็ได้ Resource pooling – สามารถนำทรัพยากรหลาย ๆ อย่างมารวมกันเพื่อใช้งานร่วมกัน Rapid … Read more

Script สำหรับ หาวันที่ของไฟล์ล่าสุดใน directory

Q: ถ้าจะเขียน คำสั่ง หรือ script บน linux เพื่อหา วันที่ของ file ล่าสุดใน folder ของ user จะเขียนยังไงดี มีไอเดียไหมครับ A: สมมติ folder ของ user คือ /home/user/Documents $ ls -t /home/user/Documents จะได้ไฟล์เรียงตามลำดับวันที่/เวลาของไฟล์ โดยไฟล์ล่าสุดจะโผล่มาเป็นไฟล์แรก ถ้าเราต้องการไฟล์ล่าสุดแค่ไฟล์เดียว ก็สามารถใช้คำสั่ง head -1 เพื่อตัดให้เหลือไฟล์เดียวได้ ก็จะได้คำสั่งเป็น $ ls -t /home/user/Documents | head -1 ทีนี้ จากชื่อไฟล์ที่ได้ ถ้าต้องการวันที่ เราก็สามารถใช้คำสั่ง date โดยใช้ option -r สำหรับให้มันแสดงวันที่ของไฟล์ใดๆ ตย. เช่น ต้องการรู้วันที่ ของไฟล์ … Read more

การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework

ในบทความนี้จะนำขั้นตอนการพัฒนา Hybrid App อย่างง่ายด้วย Ionic Framework เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแก่ผู้ที่สนใจ โดยเครื่องที่ใช้ในการทดลองเป็นปฏิบัติการ Windows 10 มีขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ Ionic ได้ดังนี้ ติดตั้ง js โดยดาวน์โหลดไฟล์ node-v4.4.7-x64.msi ได้จาก http://nodejs.org วิธีการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากครับ ใช้ Next Technology ได้เลย จะมีหน้าจอขั้นตอนต่าง ๆ ดังรูป ติดตั้ง Cordova และ Ionic command line tool โดยการเปิด command prompt ของ windows ขึ้นมา แล้วรันคำสั่ง $ npm install -g ionic เริ่มต้นสร้าง App อย่างง่าย หลังจากที่เตรียมความพร้อมของเครื่องที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสร้าง App ขึ้นมา ซึ่ง Ionic ได้เตรียม … Read more

ตอนที่ 4 : ใช้ Report Wizard ช่วยสร้างรายงาน

จากตอนที่แล้วได้กล่าวถึงการสร้างรายงานว่าสามารถทำได้ 2 แบบ กล่าวคือ สร้างรายงานจากไฟล์ว่างๆ หรือ ใช้ Report Wizard เป็นตัวช่วยสร้างรายงาน ซึ่ง Wizard สามารถออกแบบรายงานเป็นTable หรือ Crosstab ตามรูปแบบที่มีให้เลือก โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ไปที่ Solution Explorer คลิกขวาโฟลเดอร์ Reports > Add New Report จะปรากฏหน้าจอ Report Wizard ดังรูปที่ 1 รูปที่1 Report Wizard 2. คลิก Next เลือก Data Sources เป็นแบบ Shared หรือ Embedded Data Sources ดังรูปที่ 2 รูปที่2 Data Sources 3. คลิก Next เพื่อเขียน … Read more

Unit test สำหรับ method ที่ใช้ Entity Framework

กลไกการทำงานของ .NET method โดยส่วนใหญ่  จะมีกลไกการทำงานที่ต้องขึ้นกับเงื่อนไข ปัจจัยต่างๆจากภายนอกอย่างเช่น method ที่มีเรียกใช้ database หรือ web service ทำให้การทดสอบจำเป็นต้องแยก component ที่ต้องการทดสอบออกมาจากปัจจัยแวดล้อมต่างรอบๆ component ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ shim ที่อยู่ภายใต้การควบคุมในกระบวนการทดสอบ สามารถที่จะควบคุมผลลัพธ์ที่ได้การทำงานตามที่กำหนดในทุกๆครั้งที่เรียกใช้งาน ซึ่งทำให้การเขียน unit testing ทำได้ง่ายขึ้นมาก การพัฒนา unit test สำหรับ method ที่ใช้ Entity Framework เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล ก็สามารถใช้ shim type ในการกำหนดชุดของข้อมูลเพื่อทำการทดสอบ ซึ่งการ query จะกระทำกับ property ของ DbContext ซึ่ง return IDbSet<T> public partial class Entities : DbContext { public Entities(): base(“name=Entities”) … Read more