เชื่อมต่อ GitHub Repository ด้วย Visual Studio 2015

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือระบบงานหนึ่งขึ้นมา การจัดการ File source code ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง การแก้ไข การควบคุม file version ต่างๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในบทความนี้นำเสนอการใช้งาน Visual Studio 2015 ในการเชื่อมต่อไปยัง GitHub Server

Git คือ Version Control ตัวหนึ่ง มีหน้าที่ในการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของ file source code มีการ backup code ให้เรา สามารถที่จะเรียกดูหรือย้อนกลับไปดูเวอร์ชั่นต่างๆของ project เรา รวมถึงสามารถ track ได้ว่าไฟล์นั้นๆใครเป็นคนเพิ่มหรือแก้ไข ถูกสร้างโดยใคร ถูกปรับปรุงโดยใคร

GitHub คือ web open source ที่ให้บริการพื้นที่จัดเก็บ source code ของ project ที่เราได้พัฒนา โดยมีระบบควบคุม (version control) แบบ Git ซึ่งทำให้การพัฒนา project ต่างๆ สามารถแชร์ file source code ได้ง่ายขึ้น

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อ GitHub Repository ด้วย Visual Studio 2015

  1. Microsoft Visual Studio 2015
  2. GitHub Extension for Visual Studio สามารถ download ได้จาก link ของ github โดยตรง >> Download Now 
  3. Account ที่ใช้ในการเข้าถึง web GitHub

 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ GitHub Repository ด้วย Visual Studio 2015

1.ติดตั้ง GitHub Extension for Visual Studio ที่ได้ดาวน์โหลดจากลิงค์ข้างบน

install1

2. เมื่อติดตั้งเสร็จจะขึ้นดังรูป

install2

3.เปิด Visual Studio 2015 ขึ้นมา ไปยังแท็บ Team Explorer แล้วกด Manage Connections ที่ไอคอนรูปปลั๊ก ดังรูป

connect

4.ที่เมนู GitHub ให้คลิก Login

image4

5.กรอกข้อมูล GitHub Account ที่จะเชื่อมต่อ แล้วกดปุ่ม Login

filllogin

6.เมื่อ Login สำเร็จ จะแสดง GitHub repository ทั้งบน GitHub server และ repository บนเครื่อง local ของเราเองดังรูป

displayrepo

7.เข้าไปที่ https://github.com/ แล้ว Login ด้วย GitHub Account ของเราแล้วไป tab>> Repository เพื่อสร้าง Repository ที่จะเก็บ Project ที่เราต้องการจะเพิ่มเข้าไปจาก Visual Studio โดยกรอก repository name และกดปุ่ม Create repository

newrepo

8. เราจะได้ repository เปล่าๆ ที่เราสร้างขึ้นดังรูป

empty repository

9. เปิด project ที่ต้องการเพิ่มเข้า repository ขึ้นมา คลิกขวาที่ solution เลือก add solution to source control ดังรูป

addTorepo

10.จะปรากฎหน้าต่างให้เราเลือก Source Control ที่เราเลือก Git แล้วกดปุ่ม OK

choosesource

 

11.ให้เรากรอก Commit Message เสร็จแล้วให้เลือกไปที่ commit ซึ่งจะมีตัวเลือกการ commit หลายแบบ ได้แก่ Commit, Commit and Push และ Commit and Sync ในที่่นี่ผู้เขียนเลือก Commit and Push ซึ่งเป็นการ commit และโยน file source code ขึ้นไปยัง web server repository ด้วย เพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่ามีการเชื่อมต่อกันแล้วจริง

commitmsg

12. หลังจากกด Commit and Push จะมี message แจ้งเตือนว่า “There is no remote repository configured. Publish this repository to share your commits.” ซึ่งหมายถึงเรายังไม่ระบุและ reomte ไปยัง repository ที่เราต้องการจะเพิ่ม ให้เราเลื่อนมาด้านล่างและระบุ url ของ repository ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้บน web GitHub แล้วกดปุ่ม Publish ดังรูป

publish repo

13. เมื่อกดปุ่ม Publish รอจนเสร็จสิ้นแล้วจะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป

finish

ให้คลิกมาที่แท็บ Solution Explorer จะสังเกตุเห็นว่าไฟล์แต่ละไฟล์จะมีรูปกุญแจแล้ว แสดงว่า file source code ของเราถูกเพิ่มเข้า Git source control เรียบร้อยแล้ว

lock

14. กลับไปที่เว็บไซต์ GitHub แล้วไปยัง repository ที่เราได้สร้างและเพิ่ม project จาก Visual Studio เข้าไป จะปรากฎ File source code ที่เรา Commit and Push มาจาก Visual Studio แล้ว

finishRepo1

finishRepo2

 

เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อและเพิ่ม project เข้าไปยัง GitHub Repository ด้วย Visual Studio 2015 แล้วค่ะ ^^

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : https://visualstudio.github.com/