ตอนที่ 3 : สร้างรายงานด้วย Business Intelligence Development Studio (BIDS)

     เครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างรายงาน ได้แก่ Business Intelligence Development Studio (BIDS) และ Report Builder ในตอนที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างรายงานด้วย BIDS ซึ่งเป็นอินเตอร์เฟซ ของ Microsoft Visual Studio เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับ Microsoft Visual Studio ส่วน Report Builder เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน เหมาะกับผู้ใช้ทั่วๆไปที่ใช้ในทางธุรกิจเป็นหลัก การสร้างรายงานมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : Create Report Server Project ไปที่ File > New > Project… ดังรูปที่ 1 จะได้ผลลัพธ์ ดังรูปที่ 2 รูปที่1 Create Report Server Project รูปที่2 Report Server … Read more