วิธีการเปิด Audit Log ของ Windows 2012 เพื่อให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Account Management ต่างๆ

บน Microsoft Windows 2012 โดยปรกติจะไม่ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกี่ยวกับ Account ขั้นตอนต่อไปนี้จะทำให้เกิดการบันทึกใน Event Log เพื่อให้ Administrator ทราบว่า ใคร เปลี่ยนแปลงอะไร  เมื่อไหร่

 1. ไปที่ Start Menu ค้นหา Group Policy Management
  2559-06-03 10_02_40-Program Manager
 2. เลือก
  Computer Configuration
  Policies
  Windows Settings
  Security Settings
  Local Policies
  Audit Policy
  จากนั้น Double Click “Audit account management”
  2559-06-03 10_03_26-Start
 3. คลิกที่
  Define these policy settings
  และเลือก Success
  แล้วคลิกปุ่ม OK
  2559-06-03 10_11_13-Start
 4. จะได้ผลดังนี้
  2559-06-03 10_13_01-windows2012 [Running] - Oracle VM VirtualBox
 5. เมื่อเปิด Event Viewer > Security Log จะได้ผลดังนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Account จะเกิด Task Category “User Account Management” มี Event ID 4738 ดังภาพ
  2559-06-03 10_13_54-Program Manager
 6. จะเห็นรายละเอียดว่า ใคร แก้ไข Account Name ใด เมื่อไหร่
  2559-06-03 10_15_23-windows2012 [Running] - Oracle VM VirtualBox
 7. และแก้ไข Attribute ใด เป็นอะไร
  2559-06-03 10_17_13-Start

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ

Reference:

 1. https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731607(v=ws.10).aspx
 2. https://support.microsoft.com/en-us/kb/977519