Day: January 7, 2016

สร้างกราฟด้วย Chart.js ร่วมกับ ASP.NET

    การแสดงผลในรูปแบบกราฟสำหรับเว็บแอพลิเคชัน ในปัจจุบันนั้น มีเครื่องมือ หรือเฟรมเวิร์ค มากมายให้เลือกใช้งาน ซึ่งสำหรับการเลือกใช้งานก็แล้วแต่ความเหมาะสมกับเครื่องมือ เทคโนโลยี ของเว็บนั้นๆ หรืออาจจะแล้วแต่ความถนัดของผู้พัฒนาเอง     สำหรับ Chart.js นั้นเป็นเฟรมเวิร์คที่สร้างด้วยภาษา JavaScript ดังนั้นคุณสมบัติที่พ่วงมาด้วยคือการทำงานแบบ AJAX อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในบทความนี้จะเป็นการนำเอามาใช้ร่วมกับเว็บแอพลิเคชัน ที่พัฒนาด้วย ASP.NET โดยวิธีการส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ผ่าน Web Services และทำการแปลงข้อมูล JSON ให้อยู่ในรูปแบบของ Object ที่มีโครงสร้างตรงตามที่ Chart.js ต้องการ เพื่อนำไปใช้แสดงผลในรูปแบบกราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม  ผ่าน HTML Tag ที่มีชื่อว่า…