ตอนที่ 2 : จัดการรายงานด้วย Report Manager

การใช้งาน Report Manager มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เปิด Browser และพิมพ์ URL ของ Report Server ในช่อง Address โดย URL มีรูปแบบดังนี้ http://<report_server_name>/Reports  จะปรากฏ หน้าต่าง Windows Security ขึ้นมา เพื่อให้กรอก User name และ Password ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ หากการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่หน้า Home ของ Report Manager (ดูภาพประกอบที่ 1) แสดง Contents ที่ประกอบด้วย ภาพประกอบที่ 1 Home ของ Report Manager       3.1 เมนูด้านบนขวาที่ใช้ตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ของ Report Server ดังนี้     … Read more

รายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบเมื่อต้องเป็นผู้ดูแล Windows Server

เมื่อระบบที่พัฒนามีมากขึ้น Server ที่ต้องดูแลก็เริ่มจะมีมากขึ้น และแน่นอนว่าต้องดูแลสุขภาพของ Server ให้อยู่ดี มีสุขและต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     เลยลองไปศึกษาดูว่าคนที่ทำหน้าที่ดูแล Server ที่เรียกว่า Administrator นั้นเค้าต้องตรวจสอบหรือทำอะไรบ้าง ความถี่ในการเข้าไปตรวจสอบเรื่องต่างๆ จึงวสรุปมาเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนหัวอกเดียวกัน (ทั้งพัฒนาโปรแกรมและดูแลสุขภาพของ Server) พอจะแยกเป็นข้อๆดังนี้ Updates -ตรวจสอบ New Package Update ที่ Windows Update โดยทำเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย แต่…ต้องแน่ใจว่ามี Backup หรือ Snapshot ล่าสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับถ้า Update แล้วมีปัญหาต้อง Restored ระบบกลับมาให้ได้นะครับ (ส่วนนี้ถ้าเราดูแล Domain Server อยู่ด้วยก็น่าจะศึกษาเรื่อง Group Policy เพื่อสั่งตรวจสอบ server ทั้งหมดที่ดูแลอยู่ให้ Update ตาม Policy ที่ว่างไว้น่าจะดี ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่อง Powershell scripts เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลและให้ส่ง mail ไปบอกอยู่ ถ้าทำสำเร็จจะมาเล่าให้ฟังในหัวข้อถัดๆไปนะครับ) -สำหรับ … Read more

ตอนที่ 1 : มารู้จัก SSRS กันเถอะ…

          SQL Server Reporting Services (SSRS) เป็น Technology หนึ่งของ Microsoft SQL Server Services ที่ใช้ในการสร้างและบริหารจัดการรายงาน เริ่มมีใน SQL Server 2005 และในปัจจุบันเป็น SQL Server 2016 ซึ่งข้อดีของการใช้ SSRS อาทิเช่น ไฟล์รายงานเป็นภาษา Rdl ที่เป็น Text File ธรรมดาสามารถเปิดด้วย Text Editor อะไรก็ได้ (ดูภาพประกอบที่ 1) อีกทั้ง SSRS แถมฟรีมากับ SQL Server ดังนั้นหากมี License การใช้งาน SQL Server ก็จะสามารถใช้ SSRS ทำรายงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม และเมื่อมีการ Deployed รายงานไปแล้ว รายงานจะอยู่ใน Web Server … Read more