Day: October 5, 2015

วิธีการทดสอบเว็บไซต์ Responsive บน Smart phone ด้วย Chrome

“ปัจจุบันกระแสการออกแบบเว็บเชิงตอบสนอง (Responsive design) ถูกนำมาใช้ในการออกแบบเว็บสมัยใหม่ เนืองจากสามารถดูได้ทั้งแบบผ่านเครื่องคอม แท็บเล็ต และมือถือ ได้โดยทันที” แต่ในระว่างการออกแบบ ถ้าผู้ออกแบบจะต้องมีการทดสอบบนอุปกรณ์แท็บเล็ต หรือมือถือ ต่างๆ ซึ่งมีความละเอียดของหน้าจอแตกต่างกันออกไป ซึ่งในส่วนที่ Chrome มีเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงผลเว็บไซต์บนอุปกรณ์ Smart phone ได้ โดยไม่ต้องโหลดเพิ่ม แต่ประการใด !!! แถมวิธีการก็ง่ายแสนง่าย  ขั้นตอนที่ 1 ให้ไปที่ More tools > Developer tools ดังภาพ ขั้นตอนที่ 2 เลือกที่รูปโทรศัพท์ ดังภาพ ขั้นตอนที่ 3 สังเกต ด้านซ้ายจะปรากฏหน้าจอมือถือขึ้นมา…