เริ่มต้นใช้งาน PSU GAFE – Password Setting ที่ PSU Webmail

PSU GAFE (Google Apps for Education) เป็นบริการเสริมจากบริการ PSU Email บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ประสงค์จะใช้งาน PSU GAFE จะต้องทำการ “ตั้งรหัสผ่าน” ของบริการ PSU Email ก่อน จึงจะใช้งานได้

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่าน บริการ PSU Email
1) เปิดเว็บไซต์ https://webmail.psu.ac.th
2) คลิก “Password Setting”
3) ยืนยันตัวตนด้วย PSU Passport และ ตั้งรหัสผ่านของบริการ PSU Email
ช่องที่ 1. และ 2. เป็นข้อมูล PSU Passport
ส่วนช่องที่ 3. และ 4. เป็นรหัสผ่าน PSU Email ที่ต้องการ
ซึ่งต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด (ด้านขวามือ ต้องเป็นสีเขียวทั้งหมด)
แล้วคลิกปุ่ม “Change Password”
4) เมื่อดำเนินการถูกต้อง จะปรากฏข้อความ Change Password Successfully ก็จะสามารถใช้งาน PSU GAFE ได้แล้ว

 

1 comment for “เริ่มต้นใช้งาน PSU GAFE – Password Setting ที่ PSU Webmail

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.