การตั้งค่า Redirect PSU Email ไปยัง PSU GAFE

เมื่อมีอีเมลฉบับใหม่เข้ามาที่ @psu.ac.th แล้วต้องการให้ส่งต่อไปยัง PSU GAFE ผู้ใช้จะต้องตั้งค่าดังต่อไปนี้

คำเตือน: ควรตั้งกฏเพื่อกรองจดหมายที่ควรจะเป็นความลับของทางราชการไทย ไม่ให้ส่งออกไปภายนอกก่อนจะดำเนินการต่อไป ขั้นตอนต่อไปจากนี้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบัญชีนั้นๆ หากเกิดความเสียหายใดๆต่อทางราชการ เจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ขั้นตอนการตั้งค่า Redirect Email
1) Login เข้าใช้งาน https://webmail.psu.ac.th
2) คลิก “Filters”
3) คลิก “Add a new Rule”
4) คลิก “Header” แล้วเลือก “All”
5) คลิก “Redirect”
6) ใส่ Email Address ของท่าน แต่ให้ลงท้ายด้วย @g.psu.ac.th แทน @psu.ac.th
7) หากต้องการให้เก็บอีเมลไว้ที่ PSU Email ด้วย ให้คลิก
Keep a local copy as well
8) คลิก “Add New Rule”