วิธีการใช้ Google Classroom อย่างละเอียด

วิธีการใช้งาน Google Classroom (Domain school.psu.ac.th): http://www.youtube.com/playlist?list=PL8SV5naoGqdWPYXjJwAl5Q8zCBaKiL6XA

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.