เตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนา Web Application

ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา หรือแม้กระทั่งวงการทหาร ดังนั้นแนวโน้มของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเน้นไปทางด้านโปรแกรมที่สามารถทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ประกอบกับอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงมีผลต่อการพิจารณาเทคนิค วิธีการต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบของผู้พัฒนาว่าควรจะเลือกใช้เทคโนโลยีใดบ้าง เพื่อให้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีความทันสมัย รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Computer, Tablet หรือ Mobile จะมีโปรแกรมพื้นฐานที่เรียกว่า Web Browser สำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ อยู่แล้ว ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web หรือที่เรียกว่า Web Application จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ก่อนการพัฒนาโปรแกรมทุกครั้ง ผู้พัฒนาระบบจะต้องทำการรวบรวมความต้องการของโปรแกรม (เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาโปรแกรมตามกระบวนการ SDLC) เพื่อนำมาวิเคราะห์ และออกแบบระบบในขั้นตอนต่อไป ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการในบางครั้งพบว่าเราไม่จำเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใหม่ เนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูปบางตัวสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้แล้ว เช่น Joomla, Moodle, WordPress เป็นต้น แต่ถ้าหากไม่ตอบโจทย์ความต้องการ ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้พัฒนาที่จะต้องพัฒนาระบบขึ้นมาเอง ซึ่งในการที่จะพัฒนาระบบได้นั้น ผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้นำมาประกอบการตัดสินใจเลือกเทคนิคเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจพื้นฐานที่ควรรู้สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มือใหม่ได้แก่ความหมายของ Front-end,  Back-end และ Front-end … Read more