Day: June 15, 2014

การสร้าง virtualhost บน Apache2 web server (2.4.x ขึ้นไป)

ขอเล่าเรื่องการสร้าง virtualhost บน Apache2 web server (2.4.x ขึ้นไป) อย่างง่ายๆ แต่ก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนจาก ubuntu 12.04 server ไปเป็น ubuntu 14.04 server เมื่อเร็วๆนี้ Apache 2.4.x เช่น 2.4.7 ที่มาพร้อม ubuntu 14.04 server จะมีการจัดการเรื่อง Document root ที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า เช่น Document root จะอยู่ที่ /var/www/html แทนที่จะเป็น /var/www เหมือนเดิม ดังนั้นเมื่อทำ virtualhost…