แก้ปัญหา ubuntu server 14.04 เปลี่ยน eth0 เป็น em1

เรื่องมีอยู่ว่า ผมและวิศิษฐ ช่วยกันทำต้นฉบับ PSU12-Sritrang ใหม่เมื่อมี ubuntu 14.04 ออกมาแล้ว เดิมใช้ ubuntu 12.04 มาโดยตลอด ปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่ ubuntu เปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็น 13.04 แล้ว คือ เมื่อ clone ไปแล้ว บูต server แล้วจะไม่เห็น eth0 เมื่อตรวจสอบด้วยคำสั่ง dmesg | grep eth0 ก็พบว่าบรรทัดที่มีข้อความว่า renamed eth0 to em1 วิศิษฐ ค้นเจอว่า หากต้องการบังคับให้ใช้แบบเก่า คือ ใช้ eth0 จะต้องแก้ไขไฟล์ /etc/default/grub ทำดังนี้ หากใช้ editor vi คล่อง ก็ใช้คำสั่งนี้ sudo vi /etc/default/grub หากไม่คล่อง ก็ใช้ดังนี้ sudo … Read more