วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #12

บทความนี้ จะกล่าวถึง วิธีการปิดช่องโหว่ของ Apache ที่ให้บริการ Web Hosting เลย เผื่อมีผู้ใช้ ติดตั้ง Joomla และมี JCE รุ่นที่มีช่องโหว่ จะได้ไม่สร้างปัญหา และ แนะนำวิธีสำหรับผู้พัฒนาเวปไซต์เองด้วย ที่เปิดให้มีการ Upload ไฟล์โดยผู้ใช้ผ่านทาง Web ด้วย … เพราะหน้าที่นี้ ควรเป็นของ Web Server Administrator ไม่ใช่ของ Web Master หรือ Web Author ครับ จากปัญหาช่องโหว่ของ JCE Exploited ของ Joomla ที่อธิบายไว้ใน วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #3 ที่อธิบายขั้นตอนการเจาะช่องโหว่, วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #4 ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบค้นหา และทำลาย Backdoor และ วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #11 … Read more