Day: December 10, 2013

การเพิ่ม Wireless Profile PSU WiFi (802.1x) บน Windows 8/8.1

“บทความนี้ไม่ใช่บนความใหม่ แค่เป็นวิธีลงบน Windows 8/8.1 เท่านั้นนะครับ ใครชำนาญแล้วให้ข้ามไปได้เลยครับ” ทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เปิดหน้า Network and Sharing Center เลือก Set up a new connection or network 2. เลือก Manually connection to a wireless network 3. ให้ตั้งค่าดังรูป *ขอแนะนำให้ใส่ชื่อ Network name ตัวเล็กตัวใหญ่แป๊ะ ๆ นะครับ มีวรรค 1 วรรคหน้า…

การจัดการ Wireless Profile บน Windows 8/8.1 ผ่าน Command line

“บางท่านอาจประสบปัญหาลบ Wireless Profile บน Windows 8/8.1 ไม่ได้ไม่รู้จะทำอย่างไร” ผมจึงเสนออีก 1 วิธี คือการลบผ่าน Command Line ดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม CMD ขึ้นมาตามปกติ 2. ในกรณีที่ต้องการดูว่าตอนนี้มี Profile อะไรบ้างให้สั่งคำสั่ง netsh wlan show profile * หมายเหตุ : สำหรับคนที่ผูก account ไว้กับ Microsoft ทาง Microsoft จะมีการจำ Profile ไว้บน Cloud ให้เวลาท่านลงเครื่องใหม่ หรือนำ…