ติว “การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงานด้วย PSU12-Sritrang และ PSU Installer”

กิจกรรมของ CoP PSU sysadmin ของเราในลำดับต่อไป ติว “การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงานด้วย PSU12-Sritrang และ PSU Installer” วันที่ 27-28 มิ.ย. 56 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 101 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ท่านที่สนใจให้สมัครโดยส่งอีเมลมาที่ wiboon.w@psu.ac.th เนื้อหา 1. เหมาะสำหรับ admin ที่กำลังมองหาวิธีการลดเวลาในการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และเหนื่อยกับการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน โดยการนำโอเพนซอร์สและฟรีแวร์มาประยุกต์ใช้ และที่สำคัญคือลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และประหยัดค่าใช้จ่าย 2. ฝึกปฏิบัติชุดโปรแกรม PSU12-Sritrang ซึ่งติดตั้งเป็น serverได้ง่ายด้วยเทคนิค Cloning ชุดโปรแกรมมีสรรพคุณดังนี้ DHCP + PXE Server – ทำงานเป็น DHCP server และ PXE server Cloning Server – ระบบ Cloningผ่าน … Read more