How to install apache,php,mysql instead xampp on ubuntu (for newbie)

แรกเริ่มเดินทีวันนี้ก็ไม่ได้จะเขียน Post นี้หรอกครับ เพียงแต่ว่ามี บุคลากรในที่ทำงานเจอปัญหาในการติดตั้งโปรแกรม ห้องสมุด ULIB  โดยใช้ Ubuntu 12.04.1 LTS  เป็น server แล้วติดตั้ง xampp เพื่อให้ได้ครบทุก package ในการใช้งาน แต่ไม่สามารถทำการติดตั้งโปรแกรม ULIB ได้เนื่องจากโปรแกรมฟ้องเรื่อง permission  ในการติดตั้งโปรแกรมดังข้างล่าง   มีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนโหมดไฟล์/File permission problem – ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง [../inc/config.inc.sv.php] Notice: Undefined variable: dcrs in /opt/lampp/htdocs/ULIB/install/index.php on line 239 มีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนโหมดไฟล์/File permission problem – ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง [../inc/config.inc.php] Notice: Undefined variable: dcrs in /opt/lampp/htdocs/ULIB/install/index.php on line 239 มีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนโหมดไฟล์/File permission problem – ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง [../inc/c.inc.php] Notice: Undefined variable: dcrs … Read more

วิธีตั้งค่า PSU Email สำหรับ Outlook Express

การตั้งค่า Outlook Express ให้ใช้งานกับ PSU Email โดย สมมุติว่า 1. ผู้ใช้ชื่อ Username Surname ใช้ email address เป็น username.s@psu.ac.th 2. Incoming Server : mail.psu.ac.th และใช้งานผ่าน IMAP 3. ตั้งค่า Outgoing Server: smtp2.psu.ac.th Port: 587 และมีการเข้ารหัสข้อมูลในการส่ง (STARTTLS ) รวมถึงมีการยืนยันตัวตนก่อน (SMTP Authentication) ทำให้สามารถใช้งานได้จากทั่วโลก   วิธีการตั้งค่า มีดังนี้ 1) ใส่ชื่อและนามสกุล 2. ใส่ email address 3. ตั้งค่าการเชื่อมต่อเป็น IMAP Incoming mail: mail.psu.ac.th Outgoning mail: … Read more

วิธีเอา index.php ของ Codeigniter ออกไป (Ubuntu/Linux Mint)

1.สร้างไฟล์ .htaccess ในโปรเจกของท่าน ดำเนินใส่โค๊ดดังนี้ (สมมุติว่าเป็น /var/www/ci/) RewriteEngine on RewriteBase /ci/ RewriteCond $1 !^(index\.php|assets|uploads|robots\.txt) RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]   2.เปิด  terminal และพิมพ์คำสั่ง เพื่อเปิด mod_rewrite sudo a2enmod rewrite   3.เพิ่ม virtual host ใน /etc/apache2/sites-available/default sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default   4.เพิ่มโค้ดดังนี้ <Directory /var/www/ci> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride All Order allow,deny allow from all </Directory>   5. Restart Apache sudo /etc/init.d/apache2 restart   6.ไปที่โปรเจก codeigniter … Read more

การตรวจสอบหา User ที่โดนหลอกเอา Password บน เว็บเมล์

วันก่อนได้รับจดหมายแจ้งเตือนว่า กำลังจะทำการปรับปรุงฐานข้อมูล email และจะทำการลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อขยายพื้นที่ให้กับผู้ใช้รายใหม่ เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านยังมีการใช้งานอยู่โปรดกรอกข้อมูลตาม url ด้านล่าง มิเช่นนั้นบัญชีของท่านจะถูกลบ เมื่อคลิกเข้าไปดูตาม url ก็พบว่ามีช่องให้กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน แหมเจอแบบนี้ถ้าเป็นคนในวงการก็จะรู้ว่าหลอกลวงแน่นอน แต่ก็ยังมีผู้ใช้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หลงเชื่อ (จากประสบการณ์จะพบว่าผู้ใช้ทีหลงเชื่อโดยส่วนใหญ่จะเก่งภาษาอังกฤษหรือเป็นชาวต่างชาติครับ) เมื่อลองตรวจดูที่ header ทั้งหมดของจดหมายดังกล่าวเพื่อหาว่าต้นตอของจดหมายถูกส่งมาจากที่ใด ก็พบว่าถูกส่งมาจาก 199.83.103.141 ซึ่งเมือตรวจสอบต่อไปก็พบว่าเป็น ip address ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ก็เลยชักสงสัยแล้วว่าผู้ใช้รายใดกันที่ส่งอีเมล์ฉบับนี้มากจากอเมริกา ก็เลยตรวจสอบจาก log ของเว็บเมล์เพื่อหาดูกิจกรรมของหมายเลข ip ดังกล่าว ก็พบว่า มีผู้ใช้รายหนึ่ง (จากรูปด้าล่างคื sophita.t) ได้ทำการ login โดยใช้ ip ดังกล่าวครับ ดังรูป ตรวจสอบใน log ต่อไปก็พบว่า ip นี้มีการส่งจดหมายดังกล่าวจริง เมือตรวจสอบไปยังผู้ใช้เจ้าของบัญชีดังกล่าวว่าช่วงเวลาที่มีการส่งจดหมายหลอกลวงดังกล่าว ได้อยู่ที่อเมริกาหรือเปล่า ก็ได้คำตอบว่าอยุ่เมืองไทยตลอดจะมีไป ตปท. บ้างก็คงไปจีนแต่ไม่ใช่ช่วงดงกล่าว จึงเป็นที่แน่ชัดว่าถูกขโมยรหัสผ่านแน่นอน แถมยังใช้ในการส่ง SPAM … Read more

ติว “DHCP for IPv6 (DHCPv6)”

Workshop Lab guide dhcpv6 https://sharedrive.psu.ac.th/public.php?service=files&t=d101ba43953c1a7c493b0d507db3b333 กิจกรรมของ CoP PSU sysadmin ของเราในลำดับต่อไป ติว “DHCP for IPv6 (DHCPv6)” วันที่ 31 พ.ค. 56 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ห้อง 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบเครือข่ายสำหรับรองรับการใช้งาน IPv6 และฝึกปฏิบัติการติดตั้ง DHCPv6 สำหรับหน่วยงาน รายละเอียดหัวข้อติว 9.00-10.15น. IPv6 Overview -IPv6 Addressing -IPv6 Address Allocations -IPv6 Header Types, Formats, and Fields -IPv6 Extension Headers -Internet Control Message Protocol … Read more