แนวทางการ Backup บน Ubuntu Server (กรณีระบบ PSU EMail) #2

ขยายความต่อจาก แนวทางการ Backup บน Ubuntu Server (กรณีระบบ PSU EMail) ลองมาดูทีละขั้นตอน 1. ใน directory username.s มีไฟล์ดังนี้ $ ls -l username.s total 0 -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 a.txt -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 b.txt -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 c.txt -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 d.txt -rw-rw-r– 1 … Read more

How to create PSU VPN (L2TP/IPSec) connection Ubuntu 13.04?

* ติดตั้งโปรแกรมชื่อ l2tp-ipsec-vpn ด้วยคำสั่ง $sudo apt-get install l2tp-ipsec-vpn ดังภาพ * ตอบ y * ตอบ No * กด OK * สั่ง reboot เครื่อง * เมื่อบูทเสร็จจะพบว่ามีไอคอนเพิ่มมาบนพาเนล * คลิกซ้ายเลือก Edit Connection * หน้าจอจะมืดลงและมีช่องให้ใส่พาสเวิร์ดของผู้ใช้ลงไปแล้วกด OK * จะได้หน้าจอดังรูป * คลิก Add จะได้หน้าจอดังรูป ใส่ vpn.psu.ac.th ลงไปในช่อง Connection name กด OK * ได้ดังรูป * คลิก Edit กรอกข้อความตามรูป * คลิก PPP เลือกตามรูป ในช่อง … Read more