บันทึกการสร้าง LVM Partition

เนื่องจากมี disk ขนาดแค่ 560 GB หลายลูก แต่ต้องการเอามารวมกันให้เป็น Volume ใหญ่ๆ และไม่ใช้ RAID เขียนเป็นบันทึกเก็บไว้ จึงอยากเอามานำเสนอ เผื่อเป็นประโยชน์ 1. มี /dev/sdb , /dev/sdc , /dev/sdd ก้อนละ 560 GB อยู่ ต้องทำ LVM เป้าหมายคือ ต้องการได้ Device สำหรับการ mount ชื่อ /dev/virtual1/logical1 reference: http://www.howtoforge.com/linux_lvm http://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/lvcreate-with-max-size-available-749253/ 2. ติดตั้ง lvm software ด้วยคำสั่ง apt-get install lvm2 dmsetup mdadm reiserfsprogs xfsprogs 3. สร้าง partition ใน physical disk … Read more

elvisnox: text is invisible in black background xterm

*Ubuntu 13.04 แก้ปัญหานี้แล้วครับ หลังจากเข้าร่วม ติว “VirtualBox Networking + vi + Shell Scripts” ก็ติดใจใช้แต่ elvis (elvis เป็น vi editor ชนิดหนึ่ง http://fivedots.coe.psu.ac.th/~cj/LUG/vi.pdf สามารถติดตั้งเพิ่มโดยใช้คำสั่ง $sudo apt-get install elvis ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้ว elvis จะกลายเป็น default editor ทันที ดูได้จากคำสั่ง $sudo update-alternative –config editor ดังรูป ) มาโดยตลอด ติดอยู่อย่างเดียวคือ เมื่อติดตั้งแล้ว เมื่อเปิด vi ขึ้นมาพบว่าหน้าจอเป็นสีดำทั้งหมด ก็ต้องมาเปลี่ยนสีของ terminal เพื่อให้อ่านออกเป็นแบบนี้ อีกวิธีไม่ต้องแก้สีของโปรไฟล์ คือ แก้ค่าในแฟ้ม /etc/elvis/elvis.clr $sudo vi /etc/elvis/elvis.clr ให้มองหาข้อความ … Read more