เทคนิคการใช้งาน Regular Expression บน Excel

เมื่อต้องการเลือกข้อมูล หรือจัดกลุ่มข้อมูลที่เป็นข้อความ ยาวๆ ซับซ้อน ก็ต้องคิดถึงการใช้ Regular Expression ซึ่งใช้งานได้ทั่วไปใน Shell Script ต่างๆ แต่เมื่อต้องทำสิ่งเหล่านี้ใน Excel นั้น ค่อนข้างยุ่งยาก  แล้วในที่สุด ก็ไปพบคนใจดี เขียน VBS มาให้ ตามไฟล์นี้ regexp.txt ให้ใช้งาน Regular Express แบบเป็น Formula ง่ายๆ วิธีการใช้ติดตั้งใช้งาน Download ไฟล์ข้างต้นไป แล้วแก้เป็นนามสกุล .bas เปิด Excel แล้วกดปุ่ม Alt-F11 ไปที่ File > Import File แล้วเลือกไฟล์ .bas ข้างต้น ผลคือ จะได้ Module ชื่อ regexp ใน Excel ตั้งแต่ 2007 เป็นต้นไป จะไม่ยอมให้ … Read more