ติว “VirtualBox Networking + vi + Shell Scripts”

กิจกรรมของ CoP PSU sysadmin ของเราในลำดับต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ก.พ. 56 (พฤหัส) เวลา 09.00 – 16.30 น. มีอาหารเที่ยงเลี้ยง ที่ห้อง 101 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่ หากท่านสนใจรีบแจ้งอีเมลมาที่ผมโดยตรง ( wiboon.w@psu.ac.th ) หรือทางเฟสบุ๊คของกลุ่ม และผมจะนำรายชื่อมาใส่ไว้ด้านล่างของบล็อกนี้ (ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมติว) ติว “VirtualBox Networking + vi + Shell Scripts” กลุ่มเป้าหมาย ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของม.อ.วิทยาเขตต่างๆ วันและเวลา วันที่ 28 ก.พ. 56 เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ห้อง 101 เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 26 เครื่อง (ผู้เรียนจะนำโน้ตบุ๊คมาเองก็ได้) ระบบปฏิบัติการที่ใช้ … Read more