การเชื่อมต่อ PSU Passport : WordPress-LDAP (AD Integration Plugin)

วิธีการเชื่อมต่อ PSU Passport ด้วย WordPress ผ่าน LDAPS Plugin AD Integration

ทดสอบบน : Windows 2008 R2 / WordPress 4.1 / Active Directory Integration 1.1.5

ขั้นตอนการติดตั้ง Plugin LDAP และการตั้งค่า Plugin

1. โหลด Plugin จาก Web Site : http://wordpress.org/extend/plugins/active-directory-integration/installation/

2. ทำการติดตั้ง Plugin ตามปกติ (Copy วางไว้ใน Directory wp-content/plugins)

3. Login เข้าไป Activate Plugin โดยเข้ายังหน้าต่าง Plugin ดังรูป

wordpress-1

4. เมื่อเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหัวข้อ Simple LDAP Login ดังรูป

wordpress-2

5. ให้ทำการตั้งค่า Server ดังรูป ซึ่งในรูปจะเป็นตัวอย่างของวิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับวิทยาเขตอื่นมีข้อมูลดังนี้

dc3.psu.ac.th-Pattani
dc4.psu.ac.th-Phuket
dc5.psu.ac.th-Surat
dc6.psu.ac.th-Trang

wordpress-3

6. ตั้งค่า User Suffix เป็น @psu ดังรูป

wordpress-4

7. ตั้งว่า User ที่ Login จะไปอยู่ใน WordPress Role ไหน จากรูปให้ทุก User ไปอยู่ในกลุ่ม Subscriber

wordpress-5

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

2 thoughts on “การเชื่อมต่อ PSU Passport : WordPress-LDAP (AD Integration Plugin)”

  1. สำหรับผู้ลองติดตั้งเองบน Ubuntu Server ใน มอ. จากการสอบถามพี่น้องมา พี่น้องให้ติดตั้ง php ldap เพิ่มเข้าไปครับหากว่าเราใช้ wordpress หรือ joomla เพราะเป็น php package ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเข้าไปเพื่อให้สามารถใช้งาน ldap ได้ดังต่อไปนี้ครับ
    1.ติดตั้งโดยคำสั่ง apt-get install openssl php5-ldap ldap-utils จากนั้น reboot เครื่อง 1 รอบ
    2.ตรงรูปข้อที่ 7 ต้องพิมพ์เป็น Domain Users=Subcriber

    โดยวิธีการของพี่น้องใช้งานได้ 100% ครับ ผมเทสแล้ว

Comments are closed.