วิธีพัฒนา Squirrelmail Plugin – กรณี pagespeed

Squirrelmail เป็น IMAP Client Webmail แบบมาตราฐาน ทำงานบน PHP ซึ่งติดตั้งง่าย ใช้งานได้รวดเร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้ากันได้กับ Web Browser ของผู้ใช้หลากหลาย เพราะไม่ค่อยมีการใช้งานพวก JavaScript มีความง่ายในการต่อขยายความสามารถ โดยผู้พัฒนาเปิดให้เขียน Plugin ได้ง่าย โดยไม่ต้องแก้ไข Code ของระบบโดยตรง ด้วยวิธีการเสียบ Code ผ่านจุดที่กำหนด ที่เรียกว่า “Hook” ทำให้ Plugin ที่เขียนขึ้น สามารถใช้งานต่อไปได้ แม้มีการปรับรุ่นของ Squirrelmail ต่อไป ตัวอย่างการเขียน Squirrelmail Plugin เพื่อแสดงความเร็วในการประมวลผลในแต่ละส่วนของ Squirrelmail ใช้ชื่อว่า pagespeed (ทำงานบน Squirrelmail 1.4.x) สร้าง folder ชื่อ pagespeed สร้างไฟล์ index.php เอาไว้เฉยๆ สร้างไฟล์ setup.php , … Read more

rocks cluster mamba 6.0

เป็นขั้นตอนการสร้าง Rocks cluster mamba 6.0 สำหรับ mamba 6.0 เป็นชื่อ version ครับ เราสามารถไปdownload ได้ที่ http://www.rocksclusters.org

Hardware ที่ใช้ดังนี้ pc จำนวน 2 เครื่อง(พอดีใช้pcในการจำลองนะครับ) โดย pc เครื่องหนึ่งต้องมี Network Interface Card จำนวน 2 card จำลองเป็นเครื่อง frontend ส่วนอีกเครื่องเป็นเครื่องสำหรับการ compute มี Network Interface Card 1 card (เครื่องcomputeมีได้หลายเครื่อง) และมี switch  1 ตัว

 

1.ใส่แผ่น Rocks cluster ที่ดาวโหลดไว้จากนั้นให้บูทจากแผ่นจะพบกับหน้าต่างการติดตั้งให้พิมพ์   “build”  เพื่อทำการติดตั้ง

2.รอสักครู่ระบบกำลังทำการติดตั้ง

3.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้เลือก CD/DVD-based Roll

4.เลือก Roll ที่ต้องการติดตั้ง ในที่นี้เลือกทุก Roll กด Submit

5.ก็จะแสดง Roll ที่ทำการเลือกไว้ ให้ทำการตั้งชื่อ Hostname ตามที่ต้องการ แล้วกด Next

6.กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของ Rocks Cluster ที่ต้องการสร้าง

7.ระบุหมายเลข IP สำหรับการเชื่อมต่อออก Public กด Next

8.ระบุหมายเลข IP สำหรับการเชื่อมต่อภายใน Private กด Next

9.ระบุ gateway และ DNS Servers กด Next

10.ระบุ Password ของ root  กด Next

11.ระบุ TimeZone กด Next

12.เลือกการแบ่ง Partition โดยมีให้เลือกแบบ auto และ manual

13.จากนั้นจะเริ่มทำการติดตั้งโดยความเร็วในการติดตั้งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของ Hardware ด้วย

14.หลังจากติดตั้งเรียบร้อยจะทำการ restart

Read more