กิจกรรม CoP PSU sysadmin KM1 “การทำงานกับ PSU Passport”

กิจกรรม CoP PSU sysadmin KM1 “การทำงานกับ PSU Passport” วันที่ 21 ธ.ค. 55 เวลา 09.30 – 14.00 น. มีอาหารเที่ยงเลี้ยงด้วย พบกันที่ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. หาดใหญ่ครับ กำหนดการ เวลา 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การทำงานกับ PSU Passport” เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน เวลา 13.00 – 14.00 น. ตอบปัญหาและข้อซักถาม นำเสนอโดย คุณจตุพร ชูช่วย … Read more