กิจกรรม2557

CoP-PSU-IT-Event-57-top13CoP-PSU-IT-Event-57-bottom13
กิจกรรมอื่นๆ

  1. รายละเอียด ประชุม KM สมาชิกชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT (7พ.ค.57)
  2. รายละเอียด โครงการแอดมินศูนย์คอมสัญจรพบแอดมินคณะ/วิทยาเขต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.