การติดตั้ง Postman Chrome Extension

โปรแกรม Postman เป็นโปรแกรมสำหรับทดสอบเรียกใช้ Rest Web Service และทดสอบ OAuth

             เนื่องจาก Rest Web Service และ OAuth เป็นที่นิยมจึงขอเสนอ Google Chrome Extension ตัวหนึ่งที่ชื่อ Postman ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้ทั้ง Windows, Linux และ Mac โดยมีวิธีติดตั้งดังนี้
1) ติดตั้ง Google Chrome ให้เรียบร้อย

2) ค้นหาเครื่องมือโดยไปที่ https://chrome.google.com/webstore/category/extensions 

3) ค้นหา Postman ในช่อง Search the store

4) ทำการติดตั้ง Postman ที่เป็น Chrome Apps ดังรูป

5) เลือก Add app

6) จากนั้นทดสอบเปิดโปรแกรมผ่านหน้า Apps -> chrome://apps

7) จากนั้นให้เลือกเข้าใช้งานเลยโดยไม่ต้อง Login (จะ Login ก็ได้ครับ ข้อดีคือโปรแกรมจะมีคล้าย ๆ Template ให้ Save ได้ก็จะไม่หายไปไหนจะเก็บไว้ให้เวลาเปลี่ยนเครื่องหรือลบ ลงใหม่)

8) จะได้หน้าตาโปรแกรมดังรูป

9) ตัวอย่างการเรียกใช้งานเราสามารถใช้ URL ที่ต้องการเพื่อเรียกใช้ โดยสามารถใส่ Header,GET,POST ข้อความได้ดังตัวอย่าง[1]

10) ตัวอย่างการใช้งานแบบ Rest Web Service

              ในตอนต่อไปก็จะมาทดสอบใช้ Postman ในการทดสอบการใช้งาน OAuth2 กันครับ

======================

References :

[1] การใช้โพสต์แมน (postman) เพื่อเรียกเว็บเซอร์วิสแบบเรสต์ : https://www.gotoknow.org/posts/549902

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.