Month: September 2015

How to upgrade Windows 7 to Windows 10

วิธีอัพเกรด Windows 7 เป็น Windows 10 โดยปกติ Icon update เป็น Windows 10 จะไม่ปรากฏอยู่บน Taskbar ของ Windows 7 เหมือน Windows 8  ดังนี้หากเรามีความประสงค์จะอัพเกรดจาก Windows 7 ไปเป็น Windows 10 นั้น เราจำเป็นต้องใส่แผ่น DVD  Windows 10 และกดไฟล์ setup ในแผ่น  โดยเราสามารถปฏิบัติการได้ตอนที่เปิดเครื่องอยู่นั่นแหละ ไม่ต้อง restart เครื่องใหม่ โดยเราไม่สามารถจะอัพเกรด Windows ข้ามจาก 32…