หมวดหมู่

หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีดังนี้

Automation System (ดูทั้งหมด) Backup Solution (ดูทั้งหมด)
เครื่องขายอัตโนมัติ, ระบบล็อคประตู, ระบบโควต้าการพิมพ์, ระบบลงเวลา และอื่นๆ ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”automation-system” numberposts=5] การสำรอง-กู้คืนทั้งที่เป็นข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ รวมถึง VM ด้วย ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”backup-solution” numberposts=5]
Cloud Computing (ดูทั้งหมด) Cluster & Load Balancing (ดูทั้งหมด)
การจัดทำเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการด้วยเทคนิคแบบ Cloud ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”cloud-computing” numberposts=5] การเพิ่มจำนวนของเซิร์ฟเวอร์ ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”cluster-load-balancing” numberposts=5]
CMS (Joomla!, Moodle, WordPress) (ดูทั้งหมด) Desktop Computer (PC) (ดูทั้งหมด)
วิธีติดตั้ง, คำแนะนำการปรับแต่ง, Web hosting, Control panel ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”cms” numberposts=5] แก้ปัญหาการใช้งาน, ซ่อมเครื่อง, เลือกสเปคซื้อ ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”desktop-computer” numberposts=5]
Database (Oracle) (ดูทั้งหมด) Database (MySQL) (ดูทั้งหมด)
เรื่องเกี่ยวกับ Oracle Database ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”oracle” numberposts=5] เรื่องเกี่ยวกับ MySQL Database ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”mysql” numberposts=5]
Google Apps (ดูทั้งหมด)  GIS
เรื่องเกี่ยวกับ Google Apps (For Education) ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”google-apps-2″ numberposts=5] เรื่องราวเกี่ยวกับ GIS ล่าสุด 5 รายการ [catlist name=”gis” numberposts=5]
IPv6 (ดูทั้งหมด) Javascript (ดูทั้งหมด)
ความรู้พื้นฐาน, จัดแบ่ง IPv6 Address, การตั้งค่า dhcpv6, dnsv6, security ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”ipv6″ numberposts=5] เรื่องเกี่ยวกับ ตัวอย่าง Javascript ในงานที่อยากบอกเล่าให้ฟัง ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”javascript-2″ numberposts=5]
Linux (OS, shell script) (ดูทั้งหมด) Mobile Device (ดูทั้งหมด)
Linux Mint, Ubuntu และอื่นๆ, การตั้งค่า, การเขียน shell script ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”linux” numberposts=5] สิ่งน่าสนใจทั่วไป, ใช้งานกับ PSU, การพัฒนา apps ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”mobile-device” numberposts=5]
Network Configuration (ดูทั้งหมด) Network Security (ดูทั้งหมด)
การตั้งค่า, แผนสำรอง, VoIP, ปัญหาเน็ตเวิร์ค ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”network-configuration” numberposts=5] การทำไฟร์วอลล์, authentication, การดำเนินการตาม Policy ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”network-security” numberposts=5]
Open Source Software (ดูทั้งหมด) Online Submission System (ดูทั้งหมด)
โปรแกรมน่าใช้, ตัวอย่างที่น่าสนใจ, บอกเล่าประสบการณ์ ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”open-source-software” numberposts=5] ความรู้พื้นฐาน, การนำมาประยุกต์ใช้งาน ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”online-submission-system” numberposts=5]
Streaming Server & multimedia (ดูทั้งหมด) System Monitoring (ดูทั้งหมด)
การทำบริการสื่อ, Video Storage, การตัดต่อ multimedia ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”streaming-server-multimedia” numberposts=5] โปรแกรมที่ใช้ตรวจดู, เก็บข้อมูล, mrtg, nagios, cacti, snmp ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”system-monitoring” numberposts=5]
Teleconference (ดูทั้งหมด) Virtual Machine (VirtualBox, Etc.) (ดูทั้งหมด)
ใช้ IT ช่วยงานประชุม, แนะนำโปรแกรมที่ซื้อ-ทำเอง ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”teleconference” numberposts=5] คำแนะนำ การตั้งค่า VMWare, Oracle VM VirtualBox และ Virtual Machine อื่นๆ ล่าสุด 5 รายการ [catlist name=”virtual-machine” numberposts=5]
Windows (OS, power shell) (ดูทั้งหมด)
Windows Server และ Client, การตั้งค่า, การเขียน power shell ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”windows” numberposts=5]
การพัฒนา Web Application (ดูทั้งหมด) การพัฒนา ASP.NET Web Application (ดูทั้งหมด)
แนะนำการเลือกวิธีพัฒนา, ตัวอย่างการพัฒนา เช่น ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น ล่าสุด 5 รายการ [catlist name=”web-application” numberposts=5] บันทึกความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาพัฒนาระบบสำหรับบุคลากร เป็นต้น ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”asp-dot-net-web-application” numberposts=5]
กิจกรรมของ CoP (ดูทั้งหมด) การทำงานกับ PSU Passport (ดูทั้งหมด)
แจ้งข่าวกิจกรรม, บันทึกย่อสำหรับผู้บรรยาย, บันทึกรายชื่อเข้าร่วมอบรม ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”cop-event” numberposts=5] MS Active Directory, การนำไปใช้กับระบบที่คณะพัฒนา (หัวข้อนี้ต้อง login ก่อนอ่าน) ล่าสุด 5 รายการ[catlist name=”work-with-psu-passport” numberposts=5]
 ความก้าวหน้าในสายอาชีพด้าน IT (ดูทั้งหมด) ชีวิตในแบบ admin lifestyle (ดูทั้งหมด)
พุดคุย เกร็ดความรู้ ทำผลงานอย่างไร ล่าสุด 5 รายการ [catlist name=”career-path-it-admin” numberposts=5] พุดคุย เรื่องเบาๆของ admin ล่าสุด 5 รายการ [catlist name=”lifestyle” numberposts=5]
ไม่มีหมวดหมู่ (ดูทั้งหมด)
รายการที่ยังไม่ได้จัดเข้าหมวดหมู่ ล่าสุด 5 รายการ [catlist name=”ไม่มีหมวดหมู่” numberposts=5]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.